Energielabel kachels & haarden

Voor haarden en kachels is een energielabel met kleuren en letters ontwikkeld. De labels lopen van G naar A en van rood naar groen. Hierbij is A++ het duurzaamst. Hoe groener het label, hoe groener het toestel.

Sinds 1 januari 2018 moeten alle haarden en kachels worden voorzien van een energielabel. Zonder dit label mag een kachel of haard niet worden verkocht. Over het algemeen is een vergelijkbare kachel of haard, bij hetzelfde gebruik, zuiniger als deze een groener energielabel heeft.

Het energielabel toont het vermogen, het rendement en de emissie van de kachel of haard. Of te wel, hoe efficiënt produceert de haard of kachel warmte/energie. Het vermogen geeft aan hoeveel warmte de kachel of haard kan geven, uitgedrukt in kilowatts (kW). Het is belangrijk dat het vermogen past bij de ruimte waar de kachel of haard komt te staan. Een kachel met een te klein vermogen krijgt de kamer niet warm. Een te groot vermogen zorgt ervoor dat de kachel niet voluit kan branden. Dat kan leiden tot een grotere emissie en lager rendement. Een hogere emissie aan koolmonoxide kan ontstaan door onvolledige houtverbranding. Hoe lager de emissie, hoe beter voor het milieu. Het rendement is het deel van de verbrandingswarmte dat de kachel of haard daadwerkelijk benut, uitgedrukt in een percentage.

De haarden en kachels worden verplicht gekeurd volgens strenge regels die door de overheid zijn opgesteld. Het meten en berekenen is een taak van de fabrikant. De overheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, voert controles op de berekende energielabels uit.

Kortom, met het energielabel ziet u in één oogopslag de energieprestatie en efficiëntie van de haard of kachel.