De Gebruiksvoorwaarden geldt voor iedereen die de website www.tibas-openhaardenkachels.nl bezoekt.

1. Website, beheer en inhoud
De website www.tibas-openhaardenkachels.nl en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Tibas openhaarden & kachels. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden
Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, als ook op de via of op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (informatie).
Deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies. Wij raden u aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met Tibas openhaarden & kachels.

3. Informatie op deze website
Tibas openhaarden & kachels stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van o.a. menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen waardoor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie niet gegarandeerd kan worden.
Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, wordt u erop gewezen dat Tibas openhaarden & kachels niet aansprakelijk is voor enigerlei (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissing(en) en uit het gebruik van de informatie op deze website.

4 . Copyright
Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tibas openhaarden & kachels worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

5. Privacybeleid bezoekers
5a Tibas openhaarden & kachels houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tibas openhaarden & kachels gaat zorgvuldig om met de door haar verkregen gegevens en zal ervoor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5b Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan www.tibas-openhaardenkachels.nl worden anoniem bewaard. Zo worden bijvoorbeeld alle IP-adressen geanonimiseerd. De gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon of organisatie.
5c Tibas openhaarden & kachels zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
5d De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden.

6. Cookiebeleid
6a Tibas openhaarden & kachels maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Een cookie is een brokje informatie dat uw browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. In een cookie wordt informatie opgeslagen met bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Tibas openhaarden & kachels bezoekers beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de inhoud van bepaalde webpagina’s te optimaliseren. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker voor bezoekers. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen.
6b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”
6c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Meer informatie omtrent verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”
6d Tibas openhaarden & kachels maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee willen wij de website verbeteren en optimaliseren voor de bezoekers van www.tibas-openhaarden.nl. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

7. Vragen Privacy Beleid
Bezoekers kunnen met hun vragen over het Privacy Beleid terecht bij Tibas openhaarden & kachels. De contactgegevens staan vermeld op de website www.tibas-openhaarden.nl.
Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

8. Disclaimer
Tibas openhaarden & kachels is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.