Bij een gesloten of concentrisch systeem vindt de aanvoer van de voor de verbranding noodzakelijke zuurstof en de afvoer van de rookgassen plaats door één dubbele pijp die rechtstreeks naar buiten gaat. De zuurstof voor de verbranding wordt niet uit de ruimte gehaald waarin de haard staat. Groot voordeel is dat er via de buitenmuur kan worden aangesloten.