Dit verschilt per gemeente. Informeer voor de zekerheid bij de gemeente om volledig op de hoogte te zijn.
Als er geen bouwvergunning nodig is, moet de installatie wel voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.