Vervangingsregeling oude haard of kachel

Met de vervangingsregeling voor oude haarden en kachels kunt u tot €350 korting krijgen bij de aanschaf en gecertificeerde installatie van hoogwaardige hout gestookte kachels, inbouwhaarden en inzethaarden. De vervanginsregeling geldt ook voor hoogwaardige gas gestookte haarden en kachels.

Deze vervangingsregeling is een stimuleringsregeling op initiatief van de bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) aangesloten fabrikanten en DE-erkende detaillisten. De NHK sluit met deze regeling aan bij recente initiatieven vanuit de overheid om hernieuwbare energie in Nederland de stimuleren. De NHK is aanspreekpunt voor de uitvoering van de regeling, de meewerkende fabrikanten en detaillisten voor de uitvoering.

De komende jaren stimuleert de overheid dat meer woningen en bedrijven in Nederland door warmte uit hernieuwbare bronnen worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. De branche wil haar uitgangspunten voor kwalitatieve toestellen en installaties breed onder de aandacht brengen. Via deze eigen regeling van en voor leden van de NHK, worden gebruikers die doordacht en verantwoord hout gaan stoken dan financieel gestimuleerd.

De EcoDesign regeling welke in 2022 van kracht wordt zorgt ervoor dat houtgestookte toestellen aan minimale kwaliteits- en emissie eisen voldoen. De NHK wil met deze eigen stimuleringsregeling de positieve effecten van EcoDesign versneld doorvoeren. Daarnaast koppelt deze toestelnorm ook nog eens aan de Duurzame Energie erkenning voor een verantwoorde installatie. De omslag naar een verantwoord en duurzaam stookgedrag kan zo samen met de consument versneld en maximaal verantwoord worden gemaakt.

In onze showroom zijn de haarden en kachels per 1 januari 2018 voorzien van een zogenaamd EcoLabel. Hieruit blijkt in welke energie-efficiëntie klasse het toestel is ingedeeld. Onder de regeling vallen houtgestookte toestellen met minimaal een A label en gastoestellen met minimaal een C-label uit de lijst welke is gepubliceerd op de website van NHK. Let op, niet opgenomen toestellen vallen NIET onder deze regeling.

Wij werken graag samen met het NHK mee aan deze vervangingsregeling. Voor meer informatie kunt u onze showroom bezoeken of contact opnemen met het NHK.